„Poty dobrze, póki człek za zwierzem idzie, ale źle kiedy zwierz już człowieka szuka".

Aktualności
ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się wszystkich członków WKŁ „ŻUBR” Szczecinek, że zgodnie z & 55 Statutu PZŁ Zarząd Koła na posiedzeniu w dniu 01.04.2016r. pojął uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Wojskowego Koła Łowieckiego nr.229 „ŻUBR” Szczecinek na dzień 23.04.2016r. o godzinie 9.00 w Studio 2000 w Czarnem /sala konferencyjna/

 

                                                                                                                                    Darz Bór

sztandar
INFORMACJA

 

Zamieszczamy informację Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie o likwidacji Wydziału Postępowań Administracyjnych w Koszalinie.

 

                                                                                                                                    Darz Bór

460_pismo_policja