„Poty dobrze, póki człek za zwierzem idzie, ale źle kiedy zwierz już człowieka szuka".